Grote meerderheid stemt voor industrierapport

De Europese industriestrategie van CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is zojuist met een grote meerderheid aangenomen: “Ik ben blij dat het Europees Parlement mijn oproep ondersteunt om echt werk te maken van strategische en groene industriepolitiek in Europa.” Berendsen roept in zijn rapport op om minder afhankelijk te worden van andere delen van de wereld, de Europese…

Europees Parlement wil meer industriepolitiek

Vandaag is in de ITRE-commissie met grote meerderheid (70 voor, 4 tegen) het rapport over het Europese industriebeleid aangenomen. Rapporteur is CDA-Europarlementariër en woordvoerder Industriepolitiek Tom Berendsen. In het najaar zal het voltallige Parlement in de plenaire vergadering stemmen over dit rapport. Tom Berendsen is tevreden met de steun in de commissie: “Ik roep in mijn rapport op…

CDA: mensen moeten zeggenschap krijgen over eigen voertuigdata

De vervoerssector digitaliseert in een hoog tempo. Grote hoeveelheden data ontstaan in en vanuit onze auto’s door de toenemende connectiviteit van voertuigen. Deze datastromen onderstrepen het belang van zeggenschap van de consument over de eigen voertuigdata. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen, woordvoerder mobiliteit, industrie en digitalisering: “Veel mensen zijn zelf eigenaar van hun auto, maar vaak niet van de…

Reactie op presentatie ‘Chips Act’ door Europese Commissie:

Zojuist presenteerde de Europese Commissie haar ‘European Chips Act’. Een ambitieuze strategie die de Europese chipproductie moet stimuleren en de EU onafhankelijker moet maken van producenten elders. Zo worden de staatssteunregels versoepeld om overheden meer mogelijkheden te geven de chipindustrie te ondersteunen. Tevens bevat het voorstel van de Commissie een instrument om in crisissituaties bij…

Meer zon-, wind-, en kernenergie nodig in Europa als antwoord op hoge gasprijzen

De Europese Commissie presenteert vandaag een pakket met maatregelen die lidstaten op de korte termijn kunnen nemen om de stijgende energieprijzen aan te pakken. De Commissie ziet onder andere belastingverlagingen op energie en directe inkomenssteun voor kwetsbare gezinnen als mogelijke steunmaatregelen. Tom Berendsen, CDA-Europarlementariër en woordvoerder energie: “Een warm thuis mag niet afhankelijk zijn van…

Kansen voor Nederland bij grensoverschrijdende energieprojecten

De industriecommissie van het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met de herziene verordening Trans-Europese Energienetwerken (TEN-E). CDA-Europarlementariër Tom Berendsen, onderhandelaar namens de christendemocraten, is blij met het resultaat: “Met dit akkoord geven we de Europese samenwerking voor een verstandige energietransitie verder vorm. Dit resultaat biedt ook kansen voor Nederland. De nieuwe, toekomstgerichte projecten passen…

CDA: faciliteiten voor familiebedrijven cruciaal bij Europese ambities binnenvaart

Vandaag stemt de Transportcommissie in het Europees Parlement over haar initiatiefverslag over de weg naar een toekomstbestendige Europese binnenvaartsector. Tom Berendsen, CDA-woordvoerder transport en verantwoordelijk voor dit dossier namens zijn Europese fractie: “De binnenvaart met onze Nederlandse bedrijven als dé koplopers van Europa is niet alleen een belangrijke sector voor een logistiek land als Nederland. Als…

Vernieuwde Europese industriestrategie: EU moet toekomst in eigen hand willen nemen

Vandaag presenteerde de Europese Commissie de vernieuwde Europese industriestrategie, in navolging van de industriestrategie van maart 2020. De nieuwe versie moet de lessen uit de coronacrisis meenemen en bovendien de transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap versnellen. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen schreef eerder dit jaar mee aan de positie van het Europees Parlement over deze industriestrategie…