Het Europees Parlement is een belangrijk instituut voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. De 705 leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in de 27 lidstaten om de belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk gaan. De Europarlementariërs worden voor een periode van vijf jaar gekozen.

De leden van het Europees Parlement zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Er zijn momenteel 7 fracties in het Europees Parlement. Het CDA heeft zich aangesloten bij de Europese Volkspartij (EVP, christendemocraten). Dit is de grootste fractie in het Europees Parlement. Ook de ChristenUnie en 50PLUS maken sinds de zomer van 2019 onderdeel uit van de EVP-fractie.

Hoe werkt het Europees Parlement?

Het Europees Parlement maakt zelf geen wetsvoorstellen. Deze rol is weggelegd voor de Europese Commissie. Wanneer de Europese Commissie met wetsvoorstellen komt, kan het Europees Parlement deze goedkeuren, afkeuren of wijzigen. Wanneer de Europese Commissie met een (wets)voorstel naar het Parlement komt, gaat dit eerst naar een van de twintig vaste commissies. Zo’n commissie, die op een specifiek beleidsterrein gericht is en waarin alle politieke fracties zijn vertegenwoordigd, neemt het voorstel goed door en adviseert het gehele Parlement. Uiteindelijk moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement gezamenlijk tot een voor beide kanten aanvaardbaar resultaat komen.

Wilt u het Europees Parlement met uw verenging, club, vriendengroep of schoolklas eens bezoeken? Dat kan! Stuur dan een mail naar tom.berendsen@ep.europa.eu, dan nemen wij contact met u op. Of ga naar onze contact pagina.