Banen en bescherming: CDA pleit voor een Europese industriepolitiek

Het Europees Parlement neemt vandaag een positie in over de Europese industriepolitiek. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen was onderhandelaar namens de christendemocraten en is blij dat een meerderheid van het parlement inziet dat een Europees antwoord op de huidige ontwikkelingen in de wereld niet langer kan wachten. “Als we onze welvaart in een veranderende wereld willen behouden,…

CDA: Zonder sterke Europese industrie geen herstel uit coronacrisis

Het Europees Parlement neemt vandaag haar positie in over de Europese industriestrategie. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen onderhandelde namens de Europese christendemocraten over de positie en is tevreden dat de verschillende partijen deze overeenkomst hebben weten te bereiken. Berendsen: “In Nederland zijn meer dan 700.000 mensen werkzaam in de industriële sectoren, die samen goed zijn voor ruim…

Europa moet meer investeren in strategische sectoren

Vandaag stemden de leden van de Transportcommissie van het Europees Parlement in met het Europese investeringsprogramma InvestEU. Dit programma is een belangrijk instrument om investeringen in strategische sectoren van onze economie te stimuleren. Juist in de huidige crisistijd waarin investeringen onder druk staan is deze stimulans van groot belang. Tom Berendsen is woordvoerder op dit…

Europees Fonds voor “rechtvaardige energietransitie”, CDA: Geen geld voor wie niets doet

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het opzetten van een fonds voor een rechtvaardige energietransitie (JTF). Met dit fonds moeten die regio’s worden geholpen waar de energietransitie de ingrijpendste gevolgen zal hebben. Regio’s uit alle lidstaten komen hiervoor in aanmerking, dus ook Nederland kan een bijdrage uit dit fonds tegemoetzien. Een aantal Nederlandse regio’s zijn…

EU-actieplan grondstoffen belangrijk voor strategische onafhankelijkheid EU

De Europese Commissie lanceert vandaag een actieplan om de levering van belangrijke grondstoffen aan de EU te verzekeren. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij dat de Europese Commissie meer werk maakt van de aanlevering van grondstoffen voor onder andere de productie van batterijen, elektronica en windmolens. Meer dan de helft van de grondstoffen voor deze producten…

Europese waterstofstrategie geeft kansen voor Nederland

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij met de waterstofstrategie die de Europese Commissie vandaag presenteert. Met deze strategie wil de Europese Commissie de productie en het gebruik van waterstof stimuleren als belangrijk onderdeel van de energietransitie in de EU.  Berendsen: “In een haalbare en betaalbare energietransitie speelt waterstof een belangrijke rol. Nederland heeft door onze havens,…

CDA: schut binnenvaart voor extreme droogte

Na twee extreem droge jaren hangt ook dit jaar de Nederlandse binnenvaart een droge zomer boven het hoofd. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen vraagt vandaag in samenwerking met VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal aan de Europese Commissie om snel in kaart te brengen hoe groot de schade is en hoe de sector gesteund kan worden. Berendsen: “Door de coronacrisis…

CDA: ook in zomervakantie moet virusbestrijding voorop staan

Vandaag presenteert de Europese Commissie een pakket met plannen voor de transport- en toerismesector die het vakantieverkeer in de zomer mogelijk moeten maken.   CDA-Europarlementariër Tom Berendsen vindt het belangrijk dat er duidelijkheid gegeven wordt over de vakantiemogelijkheden voor mensen in de zomervakantie, en die zijn wat hem betreft in het belang van de bestrijding van het Corona-virus beperkt. Het…