Europees Parlement stemt over noodmaatregelen transportsector bij no-deal Brexit

Vandaag stemt het Europees Parlement in met noodmaatregelen in het geval dat het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 de Europese Unie verlaat zonder deal. Voor de vervoerssector gaat het om een aantal tijdelijke maatregelen om goede verbindingen en veiligheid op de weg en in de luchtvaart te waarborgen. Tom Berendsen, CDA-woordvoerder vervoer en industrie,…

2021: het Europees Jaar van de spoorwegen

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met het uitroepen van 2021 als het Europees Jaar van de spoorwegen. Door middel van een reeks evenementen, campagnes en initiatieven in alle Europese landen worden de spoorwegen volgend jaar gepromoot als een duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze. Tom Berendsen, CDA-woordvoerder transport en industrie in het Europees Parlement, wijst…

CDA: Slimmer en duurzamer vervoer ook van strategisch belang

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar langverwachte strategie voor slim en duurzaam vervoer in Europa, als onderdeel van de Europese Green Deal. De mobiliteitsstrategie moet de Europese vervoerssector klaarstomen voor een schonere en meer digitale economie. In het voorstel staan onder andere plannen voor meer emissievrije voertuigen en duurzame brandstoffen, de ontwikkeling van slimme technologieën en…

Banen en bescherming: CDA pleit voor een Europese industriepolitiek

Het Europees Parlement neemt vandaag een positie in over de Europese industriepolitiek. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen was onderhandelaar namens de christendemocraten en is blij dat een meerderheid van het parlement inziet dat een Europees antwoord op de huidige ontwikkelingen in de wereld niet langer kan wachten. “Als we onze welvaart in een veranderende wereld willen behouden,…

CDA: Zonder sterke Europese industrie geen herstel uit coronacrisis

Het Europees Parlement neemt vandaag haar positie in over de Europese industriestrategie. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen onderhandelde namens de Europese christendemocraten over de positie en is tevreden dat de verschillende partijen deze overeenkomst hebben weten te bereiken. Berendsen: “In Nederland zijn meer dan 700.000 mensen werkzaam in de industriële sectoren, die samen goed zijn voor ruim…

Europa moet meer investeren in strategische sectoren

Vandaag stemden de leden van de Transportcommissie van het Europees Parlement in met het Europese investeringsprogramma InvestEU. Dit programma is een belangrijk instrument om investeringen in strategische sectoren van onze economie te stimuleren. Juist in de huidige crisistijd waarin investeringen onder druk staan is deze stimulans van groot belang. Tom Berendsen is woordvoerder op dit…

Europees Fonds voor “rechtvaardige energietransitie”, CDA: Geen geld voor wie niets doet

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het opzetten van een fonds voor een rechtvaardige energietransitie (JTF). Met dit fonds moeten die regio’s worden geholpen waar de energietransitie de ingrijpendste gevolgen zal hebben. Regio’s uit alle lidstaten komen hiervoor in aanmerking, dus ook Nederland kan een bijdrage uit dit fonds tegemoetzien. Een aantal Nederlandse regio’s zijn…

EU-actieplan grondstoffen belangrijk voor strategische onafhankelijkheid EU

De Europese Commissie lanceert vandaag een actieplan om de levering van belangrijke grondstoffen aan de EU te verzekeren. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij dat de Europese Commissie meer werk maakt van de aanlevering van grondstoffen voor onder andere de productie van batterijen, elektronica en windmolens. Meer dan de helft van de grondstoffen voor deze producten…

Europese waterstofstrategie geeft kansen voor Nederland

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij met de waterstofstrategie die de Europese Commissie vandaag presenteert. Met deze strategie wil de Europese Commissie de productie en het gebruik van waterstof stimuleren als belangrijk onderdeel van de energietransitie in de EU.  Berendsen: “In een haalbare en betaalbare energietransitie speelt waterstof een belangrijke rol. Nederland heeft door onze havens,…