Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met het uitroepen van 2021 als het Europees Jaar van de spoorwegen. Door middel van een reeks evenementen, campagnes en initiatieven in alle Europese landen worden de spoorwegen volgend jaar gepromoot als een duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze.

Tom Berendsen, CDA-woordvoerder transport en industrie in het Europees Parlement, wijst in dit kader vooral op het belang van goede regionale verbindingen. “Onze spoorwegen spelen een belangrijke rol in het efficiënter en duurzamer maken van ons vervoer. Als we mensen dagelijks úit de auto en ín de trein willen krijgen, moeten we zorgen voor goede regionale verbindingen. Zeker in de grensregio’s is goede grensoverschrijdende spoorweginfrastructuur een randvoorwaarde voor een succesvolle verschuiving van het personenvervoer.”

Ook in het goederenvervoer is er volgens Berendsen werk aan de winkel. “We moeten volop investeren in zowel fysieke als digitale infrastructuur om de capaciteit en efficiëntie op onze spoorwegen te vergroten. Vooral in logistieke hubs, zoals havens of luchthavens, waar verschillende vervoerswijzen bij elkaar komen en nauw op elkaar moeten aansluiten. Zeker voor een land als Nederland met een sterke logistieke sector is dat van groot belang.”

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment