Het Europees Parlement neemt vandaag een positie in over de Europese industriepolitiek. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen was onderhandelaar namens de christendemocraten en is blij dat een meerderheid van het parlement inziet dat een Europees antwoord op de huidige ontwikkelingen in de wereld niet langer kan wachten. “Als we onze welvaart in een veranderende wereld willen behouden, dan wordt het nu echt tijd voor strategische industriepolitiek. Dat betekent investeren en beschermen. Investeren in onze bedrijven, infrastructuur, kennis en daarmee in onze toekomst. Daarnaast moeten we onze bedrijven en onze markt beter beschermen tegen oneerlijke, vaak door de staat gefinancierde concurrentie van buiten de EU. Zo zorgen we dat de banen van de toekomst hier blijven. Bovendien worden we minder afhankelijk van andere landen voor producten in voor ons strategische sectoren, zoals batterijen, micro-elektronica, energie en grondstoffen.”

Voor Berendsen is het kraakhelder dat de industrie van vitaal belang is voor onze economie: “Meer dan 700.000 mensen werken in industriële sectoren, samen goed voor ruim 15% van het Nederlands BBP. Als het aan het CDA ligt komen er nationale en Europese icoonprojecten en een ‘Made in Europe’- en ‘Protected by Europe’-strategie om hier concreet handen en voeten aan te geven. Want om in de toekomst zelf keuzes te kunnen blijven maken, is alleen investeren niet genoeg. Wat we ontwikkelen en maken in Europa moeten we ook beschermen.” Hij pleitte daarom in navolging van de voorzitter van de EVP-Fractie, Manfred Weber, voor een tijdelijk overnameverbod van bedrijven in strategische sectoren door staatsgesteunde bedrijven uit derde landen zolang de crisis duurt. Het amendement van Berendsen werd door het parlement overgenomen. “Het is belangrijk dat we juist in deze roerige tijd scherp blijven op landen als China die opzoek zijn naar strategische koopjes om hun positie en invloed in de wereld te versterken” aldus Berendsen.

“Investeren in sleuteltechnologieën, investeren in de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, het beschermen van strategische sectoren en een gelijk speelveld zijn de sleutel naar een krachtige Europese economie. En uiteindelijk naar het behoud van onze banen en onze welvaart, ook voor de generaties na ons. Dat kunnen we alleen als we samen een vuist maken, om zo niet uit elkaar te worden gespeeld door andere grootmachten”, concludeert Berendsen.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment