De Europese Commissie lanceert vandaag een actieplan om de levering van belangrijke grondstoffen aan de EU te verzekeren. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij dat de Europese Commissie meer werk maakt van de aanlevering van grondstoffen voor onder andere de productie van batterijen, elektronica en windmolens. Meer dan de helft van de grondstoffen voor deze producten komt nu uit China.

“Voor de Europese industrie en onze economie van de toekomst is de beschikbaarheid van grondstoffen essentieel. De coronacrisis heeft laten zien dat we als Europa niet afhankelijk moeten zijn van China, Rusland of andere delen van de wereld als het gaat om onmisbare producten of grondstoffen” , stelt Berendsen.

Berendsen pleit specifiek voor meer aandacht voor de grondstoffen die bijdragen aan digitalisering en de energietransitie. “Voor onze economie van de toekomst hebben we meer elektronica, windmolens, batterijen en zonnecellen nodig. Die willen we zoveel mogelijk in Europa ontwikkelen zodat we ook de banen van de toekomst hier houden, maar meer dan de helft van de benodigde grondstoffen, zoals lithium voor batterijen en silicium voor zonnecellen, komen nu uit China. Dat moet veranderen. We moeten voorkomen dat we als EU een speelbal van enkele grootmachten worden omdat we van hen afhankelijk zijn voor onze grondstoffen.”

Volgens de CDA-industriewoordvoerder kan het pakket van maatregelen de oplossing bieden: “Er moet strategisch worden nagedacht en actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld analyseren of er zaken gedaan kan worden met andere landen. Ook is er meer onderzoek nodig voor de ontwikkeling van nieuwe recycle-technieken, zuinigere productieprocessen en andere materialen die de schaarse grondstoffen op termijn kunnen vervangen. Het is dus goed dat de Commissie komt met dit actieplan”.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment