Vandaag stemt de Transportcommissie in het Europees Parlement over haar initiatiefverslag over de weg naar een toekomstbestendige Europese binnenvaartsector. Tom Berendsen, CDA-woordvoerder transport en verantwoordelijk voor dit dossier namens zijn Europese fractie: “De binnenvaart met onze Nederlandse bedrijven als dé koplopers van Europa is niet alleen een belangrijke sector voor een logistiek land als Nederland. Als een van de meest duurzame vervoerswijzen speelt de binnenvaart ook een fundamentele rol bij het verwezenlijken van onze nationale en Europese klimaatdoelstellingen. Maar hoewel de ambities voor de binnenvaart groot zijn, worden ze nu nog onvoldoende opgevolgd met de aandacht, het beleid en de financiering die de sector nodig heeft om onze doelstellingen te verwezenlijken.”

De Europese Unie heeft zich als doel gesteld steeds meer vracht ván de weg óp het water te krijgen: tegen 2030 moet het goederenvervoer per binnenvaartschip met 25% zijn gestegen en tegen 2050 met 50%. Deze doelstellingen staan ook centraal in de nieuwe binnenvaartstrategie van de Europese Commissie die vorige week is gepubliceerd. 

Om dit potentieel van de sector te benutten en echt tot een toekomstbestendige sector te komen, moet er volgens Berendsen meer geïnvesteerd worden in behoud van de aantrekkelijkheid van het vak voor familiebedrijven. “We moeten niet vergeten wie daadwerkelijk werkzaam zijn in deze sector. Dat zijn de familiebedrijven, de schippersfamilies – vaak met kinderen aan boord – die met veel passie hun vak uitoefenen. Dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende faciliteiten zijn om een gezinsleven aan boord mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan voldoende autosteigers langs waterwegen zodat het makkelijk is om als gezin aan wal te gaan. Met voldoende passende voorzieningen houden we dit vak aantrekkelijk voor de toekomstige generaties. Dit is een belangrijk onderdeel van ons initiatiefverslag, maar zie ik nog onvoldoende terug in de nieuwe plannen van de Europese Commissie.”

Om het potentieel van de sector te benutten moeten ook de andere randvoorwaarden kloppen, vindt Berendsen. “Zo moet de kwaliteit en navigeerbaarheid van de Europese vaarwegen écht beter, dat vergt onderhoud en investeringen. Ook willen we dat havens als logistieke en energiehubs een sleutelrol in de duurzame transitie spelen. Dan moeten zij wel over voldoende capaciteit en de juiste infrastructuur beschikken, daar moet voldoende oog voor zijn.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment