Minder buitenlandse beïnvloeding in onze kritieke infrastructuur, buitenlandse investeringen strenger controleren en cruciale technologie in Europa houden. Dat zijn enkele punten uit de Economic Security Strategy die de Europese Commissie vandaag presenteerde. De Commissie wil technologie en innovaties die cruciaal zijn voor Europa’s veiligheid en onafhankelijkheid beter beschermen. Ook voor Nederland heeft dit gevolgen: Nederlandse bedrijven als ASML zijn wereldwijd in trek en de haven van Rotterdam is van levensbelang voor Europa.

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen: Europa ís een economische wereldspeler maar we vergeten ons zo te gedragen. We hebben technologische innovaties en bedrijven waar de rest van de wereld jaloers op is maar staan te makkelijk toe dat deze in buitenlandse handen vallen.  De Commissie lijkt nu strategischer te gaan denken, het is aan premier Rutte en zijn collega’s op de EU-top volgende week om deze strategie goed te keuren en tempo te maken. In een veranderende wereld moet we aan de slag om onze Europese innovaties, veiligheid en onafhankelijkheid te beschermen.

Op steeds meer plekken is zichtbaar hoe investeringen van buiten de EU de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van Europa vergroten. Chinese staatsbedrijven zoals Huawei zitten diep in onze telecom-systemen, staatsbedrijf Cosco koopt zich in onze havens om invloed uit te oefenen en ASML zit klem in een handelsoorlog tussen de V.S. en China. Op dit moment kunnen buitenlandse partijen EU-lidstaten tegen elkaar uitspelen omdat er geen gezamenlijke strategie is. Met de Economic Security Strategy ligt er een plan om Europa’s economische veiligheid te beschermen. Het is nu aan EU-leiders om de strategie goed te keuren tijdens de Europese top in Brussel 28 en 29 juni.

Europarlementariër Tom Berendsen maakt zich al langer hard voor Europa’s economische veiligheid en het tegengaan van schadelijke beïnvloeding van buitenaf. Hij is rapporteur van de Havenstrategie en was eerder rapporteur voor de Europese industriepolitiek.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment