De vervoerssector digitaliseert in een hoog tempo. Grote hoeveelheden data ontstaan in en vanuit onze auto’s door de toenemende connectiviteit van voertuigen. Deze datastromen onderstrepen het belang van zeggenschap van de consument over de eigen voertuigdata. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen, woordvoerder mobiliteit, industrie en digitalisering: “Veel mensen zijn zelf eigenaar van hun auto, maar vaak niet van de data die deze auto verzamelt. Mensen zelf, en niet de autofabrikant, moeten kunnen bepalen welke partijen toegang krijgen tot deze data. Naast dat mensen hiermee zelf regie over hun data krijgen, zorgt het ook voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven die eventueel gebruik willen maken van de data en voor meer keuzevrijheid voor de mensen zelf.”

Zojuist presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor de zogeheten Data Act. Deze wet zet algemene regels uiteen voor het delen van data tussen private partijen. Berendsen: “Een dergelijk ruim en algemeen geformuleerde datawet krijgt pas waarde voor de consument met een aanvullende sectorspecifieke regeling voor het delen van voertuigdata. Al meerdere malen heeft de Commissie toegezegd zo’n sectorspecifieke regeling in te voeren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Daarom heb ik de Commissie eerder deze maand via schriftelijke vragen opgeroepen om met een voorstel voor een dergelijke regeling te komen.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment