Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk. Dit netwerk moet alle Europese regio’s met elkaar verbinden en belemmeringen wegnemen, waardoor transport door Europa makkelijker en sneller wordt. Tom Berendsen, CDA-woordvoerder transport, industrie en regionaal beleid: “We doen een duidelijk appèl op de Europese Commissie en de lidstaten om te zorgen voor betere regionale verbindingen over grenzen heen. Die zijn hoognodig als we willen dat regio’s een belangrijke rol spelen in het economisch herstel na de crisis.”

Berendsen vervolgt: “Door spoorverbindingen, havens en wegen beter op elkaar aan te laten sluiten besparen we niet alleen tijd en geld, maar versterken we ook onze economie en ons concurrentievermogen. Voor het CDA heeft het daarbij topprioriteit om vooral de regionale grensoverschrijdende verbindingen te verbeteren. Want om sterk uit deze crisis te komen, hebben we sterke regio’s nodig. Goede verbindingen in grensregio’s zijn een belangrijke stimulans voor het economisch herstel in deze gebieden. En juist die verbindingen komen vaak moeilijk van de grond. De Nederlands-Belgische spoorlijn tussen Terneuzen en Gent is daar een goed voorbeeld van. Of de Betuwelijn, waarvan het Nederlandse deel gereed is, maar Duitsland zijn deel nog niet op orde heeft. De versterking van de regionale grensoverschrijdende verbindingen moet daarom hét speerpunt zijn van het Europese vervoersnetwerk.”

Ook wijst Berendsen op andere aandachtspunten in het verslag: “De herziening biedt een belangrijke kans voor het verder verduurzamen van vervoer in Europa, maar dan moeten de randvoorwaarden wel op orde zijn. Er is een goede infrastructuur nodig voor alternatieve brandstoffen, zoals snellaadpalen en waterstofstations, langs het hele Europese netwerk. In het bijzonder bij logistieke hubs, zoals havens en luchthavens, waar verschillende vervoerswijzen bij elkaar komen. Daar moeten chauffeurs en andere bestuurders voldoende toegang hebben tot duurzame brandstoffen. Belangrijk voor een land als Nederland, met een sterke logistieke sector.”

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie haar wetsvoorstel voor de herziening in de herfst van dit jaar. Vervolgens zijn het Europees Parlement en de lidstaten aan zet om akkoord te bereiken over de toekomstige plannen voor de Europese transportnetwerken.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment