In het buitenland een geldboete aan je broek krijgen omdat je vrachtwagen te zwaar beladen is. Dit is een veelvoorkomend probleem, met name voor chauffeurs in grensregio’s[1]. Het CDAtrekt aan de bel en riep de Europese Commissie op om een einde te maken aan de lappendeken van regels in Europa en met nieuwe werkbare regelgeving te komen. In antwoord op de schriftelijke vragen van de CDA-Europarlementariërs erkent de Commissie het probleem en zegt onderzoek te doen naar de economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen van een verdere harmonisatie van de Europese regels.

Tom Berendsen, CDA-woordvoerder vervoer en regionaal beleid: “Bij de herziening van de regelgeving voor belading moeten we echt meer oog hebben voor de werkbaarheid van regels in de praktijk. Een transporteur die in Nederland maximaal 50 ton aan vracht mag vervoeren, moet nu over de grens rekening houden met een Duits gewichtslimiet van 40 ton. Ook andere landen hanteren eigen regels. Dat is onduidelijk voor vervoerders, maar er worden wel hoge boetes voor uitgedeeld. Dit leidt tot onnodig hoge kosten en zorgt voor meer regeldruk voor bedrijven die veel over de grens reizen. Daar moeten we in Europa van af.”

Zijn collega Jeroen Lenaers sluit zich daar bij aan: “Nederlandse transporteurs die aan de grens opereren moeten momenteel kiezen uit twee kwaden; of ze riskeren een geldboete, of ze moeten kilometers omrijden om te voorkomen dat ze de grens oversteken. Dit is slecht voor het milieu, slecht voor onze economie en druist bovendien in tegen het beginsel van vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. Onze ondernemers aan de grens zouden geen onevenredige zware lasten moeten dragen. Wij eisen dan ook van de Commissie dat ze deze plooi zo snel mogelijk gladstrijken.”

De Europese Commissie geeft aan in 2022 te komen met een voorstel voor de herziening van Europese regelgeving voor belading in internationaal vervoer.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment