Het CDA wil dat de EU veel scherper op let bij overnames van CE-keuringsinstanties. De aanleiding is de geruisloze overname van een Nederlands keuringsinstituut voor pleziervaartuigen door het Chinese bedrijf NOA Group vorig jaar. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen vindt dat bedrijven hierdoor onnodig kwetsbaar zijn voor het weglekken van strategische bedrijfsinformatie. Hij pleit daarom voor een meldplicht voor overnames door partijen buiten de EU.

De keuringsinstituten worden door nationale autoriteiten aangewezen om te beoordelen of producten aan alle Europese regelgeving voldoen en recht hebben op de CE-markering.  Daarvoor hebben de keurders toegang nodig tot alle beschikbare technologische informatie over deze producten. Berendsen: “Keuringsinstanties zijn verzamelplaatsen van bedrijfsgevoelige informatie. In dit geval voor plezierjachten, maar er zijn ook keuringen voor strategische technologie zoals medische apparatuur of drones. Bedrijven moeten voor het keurmerk alle technische informatie op tafel leggen. Als deze keuring gedaan wordt door partijen uit landen waar we geen enkel toezicht op hebben, maakt dat bedrijven kwetsbaar voor het weglekken van bedrijfsgeheimen.”

Eerder heeft de Tweede Kamerfractie van het CDA ook vragen gesteld over deze overname. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat er op dit moment geen enkel kader is om toezicht te kunnen houden op dit soort overnames. Berendsen is hier zeer verbaasd over: “het is wrang om te constateren dat we enerzijds volop geld investeren in Europese innovatie om de concurrentie voor te blijven, maar ondertussen de deur opengooien voor bedrijven uit andere landen om met die kennis aan de haal te gaan. Wat we ontwikkelen in Europa, moeten we ook beschermen”. Wat Berendsen betreft moet de Commissie daarom in actie komen, door het invoeren van een meldingsplicht voor dit soort overnames en in het uiterste geval door overnames door partijen van buiten de EU te verbieden.

“Hoewel je van tevoren niet zeker kan weten of een buitenlands keuringsbedrijf betrouwbaar is of niet, weten we wel dat verschillende landen zich ijverig bezighouden met bedrijfsspionage. Het is dan simpelweg te mager om alleen te hopen dat bedrijven uit China of Rusland – die vaak warme banden hebben met hun overheid – niets met al die technologische kennis zullen doen. We moeten onze technologische kroonjuwelen wel kunnen beschermen.” CDA-Kamerlid Joba van den Berg, die deze overname in de Tweede Kamer aan de kaak heeft gesteld, is blij met de inzet van haar collega: “het is te gek voor woorden dat een bedrijf in Chinese handen in Nederland gaat controleren of hier verkochte producten aan Europese regels voldoen.”

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment