Vandaag stemden de leden van de Transportcommissie van het Europees Parlement in met het Europese investeringsprogramma InvestEU. Dit programma is een belangrijk instrument om investeringen in strategische sectoren van onze economie te stimuleren. Juist in de huidige crisistijd waarin investeringen onder druk staan is deze stimulans van groot belang.

Tom Berendsen is woordvoerder op dit onderwerp en is verantwoordelijk namens de commissie voor het opstellen van het opinierapport over InvestEU. “De huidige COVID-19-pandemie benadrukt dat we als EU minder afhankelijk willen zijn van andere delen van de wereld, bijvoorbeeld als het gaat om kritieke infrastructuur, medische apparatuur en belangrijke grondstoffen voor onze industrie. Het terugdringen van deze externe afhankelijkheid is een van de speerpunten van dit Europese investeringsprogramma.”   Een ander speerpunt van InvestEU is het investeren in onderzoek, innovatie en digitalisering, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie-efficiëntie en duurzame brandstoffen. “We moeten als EU investeren in de economie van de toekomst. Met baanbrekende innovaties en digitale technologieën kunnen we immers een antwoord bieden op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatverandering en werkgelegenheid,” stelt Berendsen.  

Berendsen wijst op het potentieel van het investeringsprogramma om uit de crisis te komen. “Met de juiste investeringen kunnen we niet alleen zorgen voor economisch herstel in Nederland en Europa, maar dragen we ook bij aan de veerkracht en het concurrentievermogen van onze economie op de lange termijn.”

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment