Het Europees Parlement heeft ingestemd met het opzetten van een fonds voor een rechtvaardige energietransitie (JTF). Met dit fonds moeten die regio’s worden geholpen waar de energietransitie de ingrijpendste gevolgen zal hebben. Regio’s uit alle lidstaten komen hiervoor in aanmerking, dus ook Nederland kan een bijdrage uit dit fonds tegemoetzien.

Een aantal Nederlandse regio’s zijn al nadrukkelijk door de Europese Commissie genoemd als kanshebbers voor steun. Het gaat daarbij vooral om regio’s waar veel vervuilende industrie is gevestigd. Vanwege de gaswinning kreeg de provincie Groningen een bijzondere vermelding.  CDA-Europarlementariër en woordvoerder Energie en Regionaal beleid Tom Berendsen rekent erop dat ook Nederlandse regio’s met goede plannen komen. “Dit geld kan provincies ondersteunen in hun energietransitie en we zien gelukkig dat verschillende Nederlandse provincies hiermee aan de slag zijn gegaan. Want ook in delen van Nederland is de uitdaging groot, maar onze regio’s hebben ook altijd laten zien dat ze zich snel en innovatief kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Geld uit dit fonds gaat provincies daarbij helpen. Zo zorgen we er voor dat we in Nederland goed voorbereid zijn op de economie van de toekomst”.

Een gevoelig punt is de verdeling van het geld over de lidstaten. Aangezien het fonds zich voornamelijk richt op gebieden waar men nog afhankelijk is van kolen, bijvoorbeeld door mijnbouw of elektriciteitsproductie, ligt het zwaartepunt bij de verdeling in Oost-Europa. Tegelijkertijd weigert een lidstaat als Polen de doelstelling van de EU te onderschrijven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wat CDA-Europarlementariër Berendsen betreft, is dit onaanvaardbaar. “Dat we als EU de regio’s met de grootste uitdagingen ondersteunen in de transitie, is rechtvaardig en helpt ons om onze doelen te bereiken. Het kan echter niet zo zijn dat lidstaten die weigeren zich te binden aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen, wel gaan lopen met miljarden euro’s subsidie. In de komende onderhandelingen moeten we hier, samen met de andere regeringsleiders, een stokje voor steken.”

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment