Het Europees Parlement heeft vandaag een duidelijk signaal afgegeven over de nieuw in te voeren koolstofgrensheffing voor bedrijven uit landen met minder strenge klimaateisen. Dankzij een CDA-amendement roept de tekst expliciet op tot het garanderen van een gelijk speelveld door het belasten van geïmporteerde producten die binnen de EU onder het ETS-regime zouden vallen. CDA-delegatieleider Esther de Lange is blij met de uitkomst: “De doelen van Parijs halen we niet in ons eentje als EU, daarvoor moeten alle landen in de wereld aan de bak. Met een koolstofgrensheffing hebben we eindelijk een middel in handen dat helpt een gelijk speelveld voor bedrijven mogelijk te maken én wereldwijd de uitstoot van CO2 te belasten. Zo voorkomen we dat bedrijven – met bijbehorende banen en investeringen – hun biezen pakken en uit de EU vertrekken. Een goed voorbeeld van effectief klimaatbeleid door op Europees niveau de handen ineen te slaan. Hier heeft uiteindelijk iedereen profijt van.” CDA-industriewoordvoerder Tom Berendsen sluit zich daarbij aan: “Met deze koolstofgrensheffing kunnen we onze industrie concurrerend houden op wereldniveau, terwijl we de klimaatambities in de EU verhogen. Dat wat we maken in de EU, moeten we ook beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment