Vandaag is in de ITRE-commissie met grote meerderheid (70 voor, 4 tegen) het rapport over het Europese industriebeleid aangenomen. Rapporteur is CDA-Europarlementariër en woordvoerder Industriepolitiek Tom Berendsen. In het najaar zal het voltallige Parlement in de plenaire vergadering stemmen over dit rapport.

Tom Berendsen is tevreden met de steun in de commissie: “Ik roep in mijn rapport op tot meer strategische en groene industriepolitiek in de Europese Unie. Dat is hard nodig om onze industrie te verduurzamen en om minder afhankelijk te worden van andere delen van de wereld. Of het nu gaat om energie, computerchips of zonnepanelen: we moeten als EU onze positie versterken.” 

In het rapport roept Berendsen ook op om strategischer om te gaan met ongewenste inmenging van buitenaf: “Europese overheden zijn lange tijd te naïef geweest door met Europees belastinggeld Chinese apparatuur toe te laten in bijvoorbeeld onze grensbewaking en in onze kerninfrastructuur voor communicatie. Ik pleit voor betere bescherming van onze banen, kennis en infrastructuur, want dat is essentieel om onze manier van leven te beschermen. De brede steun voor mijn oproep aan de Europese Commissie om hier niet alleen vinger aan de pols te houden, maar hier vooral ook actie in te ondernemen is een duidelijk signaal.”

Afgelopen vrijdag heeft ook het kabinet een industrienota gepubliceerd, als invulling van het Europese industriebeleid in Nederland. Berendsen vervolgt: “Goed dat het kabinet af is van koudwatervrees en ook aan wil gaan sluiten bij Europese initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld chips en waterstof. In het verleden hebben we daar als Nederland kansen laten liggen bijvoorbeeld op gebied van Europese samenwerking omtrent batterijen. Als we sterker willen staan in deze veranderende wereld moet Nederland van de rem af en het voortouw nemen bij Europees industriebeleid.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment