De industriecommissie van het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met de herziene verordening Trans-Europese Energienetwerken (TEN-E). CDA-Europarlementariër Tom Berendsen, onderhandelaar namens de christendemocraten, is blij met het resultaat: “Met dit akkoord geven we de Europese samenwerking voor een verstandige energietransitie verder vorm. Dit resultaat biedt ook kansen voor Nederland. De nieuwe, toekomstgerichte projecten passen bij de potentie van de Noordzee voor grootschalige duurzame elektriciteitsproductie, lege gasvelden voor de kust voor de opslag van CO2 en de Nederlandse infrastructuur die geschikt gemaakt kan worden voor de transport van waterstof.’’

TEN-E is gericht op het verbinden van de energie infrastructuur van verschillende lidstaten. Dit bevordert de integratie van hernieuwbare energie en draagt bij aan continu beschikbare energie. De positie van het Parlement geeft meer ruimte aan waterstof, CO2-afvang en opslag, wind op zee en slimme elektriciteitsnetwerken. Tevens laat de positie ruimte voor blauwe waterstof in de transitie. 

Berendsen ziet het als een veelbelovend teken dat het Europees Parlement inziet dat alle technologieën nodig zijn voor een eerlijke transitie: “De energietransitie moeten we maken. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar dat kan alleen als iedereen de transitie kan maken en dragen. Technologieën van tafel vegen is geen optie, we hebben ze allemaal hard nodig op weg naar 2050.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment